Fire Safety World CENTRUM, s.r.o.

V spoločnosti Fire Safety World CENTRUM, s.r.o. zabezpečujeme kompletné materiálno – technické zabezpečenie a odborné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pre hasičské a záchranné zbory, dobrovoľné hasičské zbory miest a obcí a ďalšie ozbrojené a bezpečnostné zbory ako aj ďalších zákazníkov.  

V rámci bezpečnosti úspešne spolupracujeme aj so zahraničnými partnermi. 

K našim službám patrí aj kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ a ZŠ. 

Ďakujeme za Váš prejavený záujem a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

S pozdravom, 

Fire Safety World CENTRUM, s.r.o.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať :